Dnia 17 kwietnia 2015 r. w galerii Choszczeskiego Domu Kultury odbyo si wrczenie dyplomw oraz nagrd dla laureatw Wojewdzkiego Przegldu Twrczoci Zespow Plastycznych Dzieci i Modziey oraz Wojewdzkiego Przegldu Twrczoci Plastykw Nieprofesjonalnych. Wystawione w galerii prace byy na bardzo wysokim poziomie, jury pod przewodnictwem eksperta w dziedzinie plastyki Urszuli Koodziejczyk miao ogromy problem z wyonieniem laureatw. Podsumowujc konkurs, dyrektor CHDK Magorzata Kozowska powiedziaa ??plastyka wspina si na wyyny, a najlepszym dowodem na to s prace zgoszone do konkursu?. Wszyscy laureaci i wyrnieni wezm udzia w przegldzie wojewdzkim. Modsi ju 23 maja w widwinie, natomiast doroli plastycy we wrzeniu.

Jak ju wczeniej informowalimy jedn z laureatek Wojewdzkiego Przegldu Twrczoci Zespow Plastycznych Dzieci i Modziey jest Magdalena Szaapska uczestniczka warsztatw plastycznych Miejsko-Gminnego Orodka Kultury w Peczycach.

Jeszcze raz serdecznie Magdzie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw oraz powodzenia w eliminacjach wojewdzkich.