Miejsko-Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information

BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Informacja

KLUB INTEGRACJI RODZIN PRZY MGOPS PEŁCZYCE SERDECZNIE ZAPRASZA

DNIA 17 CZERWCA 2016 r.

NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z ADWOKATEM

Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

WiÄ™cej…

Informacja

Na podstawie z art. 17.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 ) do zadań własnych Gminy o charakterze obowi±zkowym należy: ? opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi±zywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwi±zywania problemów alkoholowych i innych których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka ??.

Trwaj± więc konsultacje społeczne w sprawie opracowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIˇZYWANIA PROBLEWÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016 ? 2020 wg zał±czonego harmonogramu prac.

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Spotkanie wprowadzaj±ce Gminnego Zadaniowego Zespołu Integracji Społecznej

17.09.2015r.

2.

Opracowanie diagnozy + ankiety

do 30.10.2015r.

3.

I warsztat ? konsultacje ¶rodowiskowe z radnymi i władzami gminy ( wyniki ankiet, wizja i misja, cel strategiczny )

do 17.11.2015r.

4.

II warsztat ? opracowanie i zatwierdzenie celów szczegółowych

do 30.11.2015r.

5.

Opracowanie i przekazanie dokumentu

do 31.12.2015r.

W zwi±zku z powyższym zwracamy się do Państwa z pro¶b± o wypełnienie poniższej ANONIMOWEJ ankiety skierowanej do mieszkańców gminy Pełczyce. Państwa odpowiedzi umożliwi± nam przygotowanie nowej Strategii.

Wypełnij Ankietę [pobierz]

Zapraszamy

WARSZTATY

Klub Integracji Społecznej
Trening emocjonalny - czyli jak sobie radzić z emocjami.
21.09.2015 - 13:30 - 17:30

WARSZTATY

Klub Integracji Rodzin
Rodzina miejscem wsparcia -jak to zrobić ?
01.10.2015 - 12:30 ? 16:30
15.10.2015 - 12:30 ? 16:30

Osoby, rodziny zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się osobi¶cie u pracownika socjalnego - koordynatora Klubów.

Praca

WiÄ™cej…

Informacja

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
? zmiana daty

Spotkanie grupy wsparcia z dnia 20.05.2015 r. będzie przeniesione na dzień 21.05.2015 r. (czwartek). 
Godziny bez zmian (13 00 -15 00).

Sprostowanie

SPROSTOWANIE

MIEJSKO GMINNY O¦RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH OGŁASZA SPROSTOWANIE DOTYCZˇCE ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, DORADCY ZAWODOWEGO I PRAWNIKA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO ?KIERUJ SWOIM LOSEM?.
W OGŁOSZENIACH NIEDOPRECYZOWANO SPRAW ZWIˇZANYCH Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI. POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WARTO¦CI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJˇCEJ RÓWNOWARTO¦CI KWOTY 30 000 EURO, ZGODNIE Z KTÓRYM POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZEDMIOTOWYCH ZADAŃ PRZEPROWADZA SIĘ NA ZASADZIE ROZEZNANIA RYNKU.

WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

Strona 1 z 15

Miejsko-Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information