Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information
Informacja

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Informacja

Email Drukuj PDF

KLUB INTEGRACJI RODZIN PRZY MGOPS PEŁCZYCE SERDECZNIE ZAPRASZA

DNIA 17 CZERWCA 2016 r.

NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z ADWOKATEM

Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

Wykaz zagadnień

 

Małżeństwo

I. Zawarcie małżeństwa: (8.00-8.15)

- odróżnienie małżeństwa świeckiego i konkordatowego;

- przesłanki dopuszczalności zawarcia (tzw. przeszkody małżeńskie);

II. Skutki zawarcia małżeństwa (8.15- 8.30)

1) skutki niemajątkowe (osobiste); w tym podstawowe obowiązki - wspólnego pożycia, wierności, pomocy, współdziałania dla dobra rodziny, nazwisko małżonków

2) skutki majątkowe:

m.in. obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, tzw. wzajemna reprezentacja małżonków, solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez każdego z małżonków dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, prawa majątkowe przysługujące małżonkom wspólnie;

III. Ustawowy ustrój majątkowy (wspólność ustawowa): (8.30- 9.30)

1) co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków i a co w skład majątków osobistych małżonków ?;

2) odpowiedzialność za zobowiązania jednego z małżonków;

3) rozdzielność majątkowa:

- kiedy są podstawy do orzeczenia rozdzielności,

- jakie są skutki orzeczenia rozdzielności majątkowej

- możliwość orzeczenia rozdzielności z datą wsteczną- zwolnienie z odpowiedzialności za zobowiązania małżonka.

 

IV. Ustanie małżeństwa: (9.30 ?10.00)

1) zdarzenia powodujące ustanie małżeństwa:

- śmierć małżonka, znaczenie uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu

- rozwód

 

V. Rozwód (10.00- 11.00)

1) przesłanki rozwodu

2) o czym orzeka Sąd w wyroku rozwodowym

3) skutki rozwodu

- majątkowe (w tym obowiązek alimentacyjny po rozwodzie)

- niemajątkowe (osobiste)

4) Podział majątku wspólnego po rozwodzie

- sposoby podziału majątku

- zasada równych udziałów w majątku małżeńskim i odstępstwa od tej zasady

 

VI. Separacja: (11.00- 11.30)

1) odróżnienie separacji faktycznej i separacji orzeczonej przez sąd

2) relacje między separacją (orzeczoną przez sąd) a rozwodem

3) przesłanki orzeczenia separacji

4) treść orzeczenia o separacji

5) skutki separacji

6) ustanie separacji, w tym zniesienie separacji przez sąd; skutki zniesienia

 

VII. Pochodzenie dziecka: (11.30- 12.00)

1) ustalenie ojcostwa:

- przez domniemanie pochodzenia od męża matki

- przez uznanie ojcostwa

- przez orzeczenie sądu (sądowe ustalenie ojcostwa)

2) zaprzeczenie ojcostwa; ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

VIII. Władza rodzicielska: (12.00- 12.30)

1) zasady wykonywania, w tym zarząd majątkiem dziecka

2) ingerencja sądu opiekuńczego, a w szczególności:

- pozbawienie władzy rodzicielskiej (przesłanki i skutki)

- zawieszenie władzy rodzicielskiej (przesłanki i skutki)

- ograniczenie władzy rodzicielskiej (przesłanki i skutki)

- decydowanie o istotnych sprawach dziecka przez Sąd (zgoda na wydanie paszportu, wyjazd za granicę, sposób leczenia itp.)

3) wzory wniosków o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, o rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka

 

IX. Kontakty z dzieckiem (12.30- 13.00)

1) Sądowe określenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem

2) Wzór wniosku o ustalenie kontaktów

 

X. Obowiązek alimentacyjny: (13.00- 13.45)

1) pojęcie

2) krąg uprawnionych i zobowiązanych

3) przesłanki roszczenia alimentacyjnego

4) realizacja obowiązku alimentacyjnego

5) wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

XI. Konkubinat ? aspekty prawne (13.45- 14.00)

XII. Omówienie wątpliwości, przedstawienie przykładów z praktyki, przygotowanie wzorów pism z w/w zagadnień. (14.00 ? 15.00)

 

Informacje i zapisy u pracownika socjalnego- koordynatora Klubu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information