Miejsko-Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information

BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia ł±cznie 3 warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
2) jest stron± umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Poprawiony: czwartek, 19 grudnia 2013 13:30 WiÄ™cej…

Warsztaty kulinarne...

Klub Integracji Rodzin zorganizował w sierpniu 2013r. warsztaty kulinarne, z których skorzystało 9 rodzin. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przygotować sałatki z wykorzystaniem sezonowych warzyw oraz zgodnie z zasad± ?Tanio, zdrowo, smacznie?.

Poprawiony: poniedziaĹ‚ek, 30 grudnia 2013 13:50 WiÄ™cej…

Zapraszamy do udziału w projekcie ?Kieruj swoim losem?

  • Jeste¶ osob± bezrobotn± ?
  • Chcesz podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe ?
  • Chciałby¶ skorzystać z różnych form wsparcia udzielonego przez specjalistów ?

Czekamy wła¶nie na Ciebie !

Poprawiony: Ĺ›roda, 18 grudnia 2013 12:02 WiÄ™cej…

Miejsko-Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza na grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz osób doznaj±cych przemocy w dniach 06.11.2013r., 20.11.2013r., 04.12.2013r., od godz. 13:00 do godz. 15:00 w pomieszczeniu przy ul. Ogrodowa 11a w Pełczycach.

Osoby zainteresowane mog± zwrócić się o szczegółowe informacje u pracowników socjalnych MGOPS.

Serdecznie zapraszamy.

Poprawiony: czwartek, 17 paĹşdziernika 2013 11:30

Klub Integracji Społecznej informuje, że istnieje możliwo¶ć zorganizowania bezpłatnego szkolenia komputerowego, które jest współfinansowane w 100% ze ¶rodków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa. Zajęcia trwaj± po 8 godzin, co drugi weekend. Razem 96 godzin szkoleń. Każdy etap kończy się egzaminem ECDL i uzyskaniem europejskiego certyfikatu ECDL. Uczestnikom projektu zapewniony zostanie dostęp do komputerów, wsparcie trenerów, materiały dydaktyczne.

Uczestnikiem szkolenia może być każdy, kto ukończył 18 lat, a nie przekroczył 64 i mieszka, uczy się, b±dĽ pracuje na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt,

tel. 95 768 51-32, 95 768 42-00.

Poprawiony: czwartek, 17 paĹşdziernika 2013 09:32

SZUKAM OSÓB CHCˇCYCH ZAŁOŻYĆ

SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNˇ

(usługi remontowo-budowlane, prace porz±dkowe)

Klub Integracji Społecznej poszukuje osoby zainteresowanej członkostwem w spółdzielni. Osoby chętne (posiadaj±ce status osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej) prosimy o kontakt z koordynatorem-pracownikiem socjalnym KIS przy MGOPS w Pełczycach, Róż± Ku¶mierek, pod numerem telefonu 95 768 51-32 w terminie do 24.09.2013 r.

Poprawiony: czwartek, 19 września 2013 11:58

ZAPROSZENIE

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ zaprasza dnia 15.10.2013r. o godzinie 9:00 na SPOTKANIE

z BROKEREM EDUKACYJNYM

i DORADCˇ ZAWODOWYM

z Centrum Doradztwo Edukacyjnego z Choszczna.

Miejsce:

Sala Miejsko-Gminnego O¶rodka Kultury w Pełczycach.

Temat:

- Rynek pracy- zawody przyszło¶ci.

- Aktywizacja na rynku pracy (metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentacji kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy z pracodawc±).

- Przedstawienie aktualnej oferty szkoleniowej.

OSOBA DO KONTAKTU

PRACOWNIK SOCJALNY- KOORDYNATOR KIS I KIR

RÓŻA KU¦MIEREK

Tel. 95 768 51-32, 95 768 42-00

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2013 10:52

WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

Strona 8 z 15

Miejsko-Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information