Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:106. Error 9: Invalid character

Informacja

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH INFORMUJE, ŻE OD DNIA 23.04.2015 R. BĘDĄ WYDAWANE JABŁKA DLA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIUM USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ ART. 5, ART. 7

Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

JABŁKA BĘDĄ WYDAWANE W MIEJSCOWOŚCI PŁOTNO (BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ) OD GODZ. 10.00 DO CZASU ICH WYCZERPANIA.

Poprawiony: wtorek, 21 kwietnia 2015 08:36

Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach ul. Starogrodzka 12, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r., poz. 423,768, 811,915,1146, 1232 z późn. zm.), ogłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych i konsultacji indywidualnych z prawnikiem dla uczestników Projektu ?Kieruj Swoim Losem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przedmiocie potrzeb zamawiającego.

Zakres usługi:
1. Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowych ukierunkowanych na cele i rezultaty i główne założenia Projektu ?Kieruj Swoim Losem? tj.: motywacja do zmiany poprzez znajomość swoich praw, obowiązków i możliwości, docenienie pracy jako wartości nie tylko materialnej i umiejętności kierowania własnym losem.
2. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami przedmiotowego Projektu.
3. Ilość osób dla których przeprowadzone zostaną zajęcia szkoleniowo ? warsztatowe: 8.
4. Ilość godz. indywidualnych: w zależności od potrzeb uczestników Projektu.

Więcej…

Miejsko ? Gminy Ośrodek Pomocy w Pełczycach ul. Starogrodzka 12, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r., poz. 423,768, 811,915,1146, 1232 z późn. zm.)., ogłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć doradcy zawodowego w formie szkoleniowo - warsztatowej oraz w formie konsultacji indywidualnych dla beneficjentów Projektu ? Kieruj Swoim Losem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przedmiocie potrzeb zamawiającego.

Zakres usługi:
1. Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - warsztatowych według przygotowanego programu ukierunkowanych na cele i główne założenia Projektu ?Kieruj Swoim Losem? tj.: naukę poruszania się po obecnym rynku pracy, podjęcie odpowiednich kursów zawodowych ukierunkowanych przez specjalistów w tym doradcy zawodowego, po dokonanej analizie możliwości i predyspozycji beneficjentów; motywacja do zmiany wizerunku, wypracowanie odpowiednich cech pracownika, docenienie pracy jako wartości nie tylko materialnej, umiejętności kierowania własnym losem.
2. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami przedmiotowego Projektu.
3. Przeprowadzenie ewaluacji z przeprowadzonych zajęć.
4. Ilość osób dla których przeprowadzone zostaną zajęcia szkoleniowo ? warsztatowe: 8.
5. Ilość godz. indywidualnych: w zależności od potrzeb.

Więcej…

Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie ul. Grunwaldzka 30, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r., poz. 423,768, 811,915,1146, 1232 z późn. zm.), ogłasza zapotrzebowanie na wynajęcie sal w celu przeprowadzenia warsztatów dla uczestników w ramach Projektu ?Kieruj Swoim Losem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przedmiocie potrzeb zamawiającego.

Zakres usługi:
1. Wynajem sal dydaktycznych dla ok. 8 osób.
2. Wynajem sali do konsumpcji .

Więcej…

Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach ul. Starogrodzka 12, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r., poz. 423,768, 811,915,1146, 1232 z późn. zm.), ogłasza zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć psychologicznych w formie szkoleniowo - warsztatowej oraz w formie konsultacji indywidualnych dla uczestników Projektu ?Kieruj Swoim Losem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przedmiocie potrzeb zamawiającego.

Zakres usługi:

1. Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowo-warsztatowych według przygotowanego programu ukierunkowanych na cele i główne założenia Projektu ?Kieruj Swoim Losem? tj.: powrotu na ścieżkę edukacji, podniesienie kompetencji społecznych, motywacja do zmiany wizerunku, nastawienia i kierowania własnym losem.

2. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami przedmiotowego Projektu.

3. Przeprowadzenie ewaluacji z przeprowadzonych zajęć.

4. Ilość osób dla których przeprowadzone zostaną zajęcia szkoleniowo - warsztatowe: 8.

5. Ilość godz. indywidualnych: w zależności od potrzeb uczestników Projektu.

Więcej…

Wielkanocne warsztaty decoupage [foto]

W ramach działań Klubu Integracji Społecznej dnia 31 marca 2015 r. odbyły się wielkanocne warsztaty decoupage. Uczestnicy malowali drewniane jajka farbą podkładową i akrylową. Następnie wycinali serwetki z motywami świątecznymi i przyklejali na jajka. Dalej odbywało się suszenie, ozdabianie i lakierowanie w miłym świątecznym nastroju. Trzeba przyznać, że własnoręcznie udekorowane pisanki to dobra zabawa, a przede wszystkim satysfakcja.

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2015 13:20 Więcej…

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach ul. Starogrodzka 12, działając z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r., poz. 423,768, 811,915,1146, 1232 z późn. zm.), jednakże na zasadach konkurencyjności, ogłasza zapotrzebowanie na przewóz beneficjentów dla potrzeb Programu POKL ?Kieruj Swoim Losem? w przedmiocie potrzeb zamawiającego.

Zakres usługi:
Przedmiotem zadania jest dowóz z Gminy Pełczyce, 8 osób ? uczestników Projektu ?Kieruj Swoim Losem? na warsztaty ze specjalistami i konferencję z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania się zajęć .

Poprawiony: poniedziałek, 13 kwietnia 2015 07:59 Więcej…

Strona 2 z 15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information