Drukuj

Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o wiadczeniach rodzinnych

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczcej nienalenie pobranych zasikw rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych oraz wiadcze rodzinnych Dz.

Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz.U. 2005 nr 80 poz. 700)

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postpowania w sprawach o wiadczenia rodzinne

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrzenia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet w ciy, uprawniajcej do dodatku z tytuu urodzenia dziecka oraz wzoru zawiadczenia potwierdzajcego pozostawanie pod t opiek Dz.U. 2010 nr 1

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokoci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczcej si stanowicych podstaw ubiegania si o zasiek rodzinny oraz wysokoci wiadcze rodzinnych

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach informuje, e na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information