Drukuj

Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypata nastpuj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Postpowanie w sprawie wiadcze z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ waciwy wierzyciela tj. wjt, burmistrz lub prezydent miasta waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do wiadczenia alimentacyjnego.

Wniosek skada si w urzdzie gminy lub miasta waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Realizacja wiadcze z funduszu alimentacyjnego moe by take przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do orodka pomocy spoecznej.

Formularze wnioskw, zawiadcze i owiadcze niezbdnych do przyznania wiadcze udostpnia organ wypacajcy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do wiadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala si, na okres wiadczeniowy tj. od dnia 1 padziernika do dnia 30 wrzenia nastpnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata wiadcze przysugujcych za miesic padziernik nastpuje do dnia 31 padziernika.

W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrzenia do dnia 31 padziernika, ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata wiadcze przysugujcych za miesic padziernik nastpuje do dnia 30 listopada.

W przypadku wystpienia zmian w liczbie czonkw rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian majcych wpyw na prawo do wiadcze z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, ktrzy zoyli wniosek o przyznanie wiadczenia z funduszu s obowizani do niezwocznego powiadomienia o tym organu wypacajcego wiadczenia.

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach informuje, e na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information