Informacja

KLUB INTEGRACJI RODZIN PRZY MGOPS PECZYCE SERDECZNIE ZAPRASZA

DNIA 17 CZERWCA 2016 r.

NA BEZPATNE ZAJCIA Z ADWOKATEM

Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

Wykaz zagadnie

Maestwo

I. Zawarcie maestwa: (8.00-8.15)

- odrnienie maestwa wieckiego i konkordatowego;

- przesanki dopuszczalnoci zawarcia (tzw. przeszkody maeskie);

II. Skutki zawarcia maestwa (8.15- 8.30)

1) skutki niemajtkowe (osobiste); w tym podstawowe obowizki - wsplnego poycia, wiernoci, pomocy, wspdziaania dla dobra rodziny, nazwisko maonkw

2) skutki majtkowe:

m.in. obowizek przyczyniania si do zaspokajania potrzeb rodziny, tzw. wzajemna reprezentacja maonkw, solidarna odpowiedzialno za zobowizania zacignite przez kadego z maonkw dla zaspokojenia zwykych potrzeb rodziny, prawa majtkowe przysugujce maonkom wsplnie;

III. Ustawowy ustrj majtkowy (wsplno ustawowa): (8.30- 9.30)

1) co wchodzi w skad majtku wsplnego maonkw i a co w skad majtkw osobistych maonkw ?;

2) odpowiedzialno za zobowizania jednego z maonkw;

3) rozdzielno majtkowa:

- kiedy s podstawy do orzeczenia rozdzielnoci,

- jakie s skutki orzeczenia rozdzielnoci majtkowej

- moliwo orzeczenia rozdzielnoci z dat wsteczn- zwolnienie z odpowiedzialnoci za zobowizania maonka.

IV. Ustanie maestwa: (9.30 ?10.00)

1) zdarzenia powodujce ustanie maestwa:

- mier maonka, znaczenie uznania za zmarego i stwierdzenia zgonu

- rozwd

V. Rozwd (10.00- 11.00)

1) przesanki rozwodu

2) o czym orzeka Sd w wyroku rozwodowym

3) skutki rozwodu

- majtkowe (w tym obowizek alimentacyjny po rozwodzie)

- niemajtkowe (osobiste)

4) Podzia majtku wsplnego po rozwodzie

- sposoby podziau majtku

- zasada rwnych udziaw w majtku maeskim i odstpstwa od tej zasady

VI. Separacja: (11.00- 11.30)

1) odrnienie separacji faktycznej i separacji orzeczonej przez sd

2) relacje midzy separacj (orzeczon przez sd) a rozwodem

3) przesanki orzeczenia separacji

4) tre orzeczenia o separacji

5) skutki separacji

6) ustanie separacji, w tym zniesienie separacji przez sd; skutki zniesienia

VII. Pochodzenie dziecka: (11.30- 12.00)

1) ustalenie ojcostwa:

- przez domniemanie pochodzenia od ma matki

- przez uznanie ojcostwa

- przez orzeczenie sdu (sdowe ustalenie ojcostwa)

2) zaprzeczenie ojcostwa; ustalenie bezskutecznoci uznania ojcostwa

VIII. Wadza rodzicielska: (12.00- 12.30)

1) zasady wykonywania, w tym zarzd majtkiem dziecka

2) ingerencja sdu opiekuczego, a w szczeglnoci:

- pozbawienie wadzy rodzicielskiej (przesanki i skutki)

- zawieszenie wadzy rodzicielskiej (przesanki i skutki)

- ograniczenie wadzy rodzicielskiej (przesanki i skutki)

- decydowanie o istotnych sprawach dziecka przez Sd (zgoda na wydanie paszportu, wyjazd za granic, sposb leczenia itp.)

3) wzory wnioskw o ograniczenie wadzy rodzicielskiej, pozbawienie wadzy rodzicielskiej, zawieszenie wadzy rodzicielskiej, o rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka

IX. Kontakty z dzieckiem (12.30- 13.00)

1) Sdowe okrelenie sposobu kontaktowania si z dzieckiem

2) Wzr wniosku o ustalenie kontaktw

X. Obowizek alimentacyjny: (13.00- 13.45)

1) pojcie

2) krg uprawnionych i zobowizanych

3) przesanki roszczenia alimentacyjnego

4) realizacja obowizku alimentacyjnego

5) wyganicie obowizku alimentacyjnego

XI. Konkubinat ? aspekty prawne (13.45- 14.00)

XII. Omwienie wtpliwoci, przedstawienie przykadw z praktyki, przygotowanie wzorw pism z w/w zagadnie. (14.00 ? 15.00)

Informacje i zapisy u pracownika socjalnego- koordynatora Klubu.

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach informuje, e na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information